Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 2021-03-15 2021-01-21T11:55:08.78 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2020-11-02T15:12:11.697 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2020-11-02T15:10:30.557 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 15. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 0001-01-01 2021-01-15T14:11:50.843 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2021-02-11 2021-01-04T11:09:53.713 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2021-02-11 2021-01-04T10:31:03.053 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2020-09-07T14:51:26.263 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2020-09-07T14:41:34.597 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2021-02-04 2020-09-04T10:30:08.04 1 NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 11. decembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2020-12-11T14:29:20.757 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2021-02-04 2020-09-04T10:30:40.9 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2021-02-04 2020-09-04T10:31:09.007 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2021-02-02 2020-09-23T15:34:10.307 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2021-02-02 2020-09-04T11:09:28.25 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2021-02-02 2020-09-23T15:40:30.197 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2021-02-02 2020-09-23T15:40:08.01 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2021-02-04 2021-01-21T10:59:27.857 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2021-02-04 2021-01-21T11:02:07.373 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2021-02-04 2020-09-04T10:32:27.15 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 2021-03-15 2021-01-21T11:55:40.937 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2021-02-04 2020-09-04T10:33:36.913 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 15. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2025-12-31 2020-10-15T09:51:52.097 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 2021-03-15 2021-01-21T11:57:51.467 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 2021-02-18 2020-09-04T10:28:07.197 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 2021-02-18 2020-09-04T10:28:39.227 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2021-02-18 2020-09-04T10:29:00.82 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2021-02-11 2020-10-13T14:05:06.927 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2021-02-11 2020-10-13T14:12:44.48 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2021-02-04 2020-10-13T13:21:43.687 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2021-02-04 2020-10-13T13:22:55.627 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2021-12-31 2020-10-13T13:24:11.173 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2021-02-04 2020-10-13T13:25:00.813 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2021-02-04 2020-10-13T13:27:56.863 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2021-02-25 2020-09-03T15:23:30.55 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2021-12-31 2021-01-18T10:26:36.23 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2021-02-25 2020-09-03T15:24:10.283 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 30. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2019-09-30T13:52:07.233 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2021-02-09 2020-09-23T15:41:12.46 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2021-02-09 2020-09-23T15:44:47.993 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2021-02-09 2020-09-04T11:27:58.073 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 2021-01-26 2020-11-27T11:38:09.577 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 2021-01-26 2020-11-27T11:42:31.45 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 2021-01-26 2020-11-27T11:43:03.513 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 2021-01-26 2020-11-27T11:43:34.713 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 27. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 2021-01-26 2020-11-27T11:44:03.213 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2019-01-08T19:10:48.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 7. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 0001-01-01 2020-10-07T13:37:30.62 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2021-02-09 2020-09-23T15:08:49.03 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 14. decembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2020-12-14T15:50:03.41 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2021-02-09 2020-09-23T15:10:35.203 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2021-02-09 2020-09-04T10:54:55.207 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 14. decembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2020-12-14T15:49:38.083 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 2021-02-25 2020-11-02T15:36:25.597 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2021-03-11 2020-10-13T12:56:37.117 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 2021-03-11 2020-10-13T13:19:07.623 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 14. decembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2021-03-11 2020-12-14T15:51:09.037 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2021-03-11 2020-09-03T15:16:42.707 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2021-02-09 2020-09-23T15:30:37.057 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2021-03-11 2020-09-03T15:17:55.35 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2021-03-11 2020-09-03T15:19:12.707 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2021-03-11 2020-09-03T15:19:49.927 1 RUSKO - štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 2021-02-09 2020-10-13T11:15:54.877 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 2021-02-09 2020-10-13T12:19:11.57 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2021-02-02 2020-09-23T15:35:58.103 1 RUSKO - štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 2021-02-09 2020-10-13T12:52:12.837 1 RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 2021-02-09 2020-10-13T12:51:53.103 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 2021-02-09 2020-10-13T12:01:59.943 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 2021-02-09 2020-10-13T12:02:58.567 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí - celé bakalárske štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 28. augusta 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 2021-04-27 2020-08-28T17:25:19.137 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 2021-03-15 2021-01-21T12:05:40.277 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 28. augusta 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2020-08-28T17:23:08.607 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2021-02-04 2020-09-04T10:35:50.257 1 MEXIKO - 1-ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2020-07-02T15:09:44.973 1 MEXIKO - 2-ročné magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2020-07-02T15:14:32.24 1 MEXIKO - 3- alebo 4-ročné doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2020-07-02T15:15:27.397 1 MEXIKO - 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2020-07-02T15:16:22.473 1 MEXIKO - 1-12 mesačný výskumný pobyt počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2020-07-02T15:17:14.287 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny študijný pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2020-07-02T15:18:17.117 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 2021-02-04 2020-09-04T10:31:44.117 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2021-12-31 2021-01-04T10:21:17.46 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2020-01-21T16:03:38.387 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2020-11-02T15:12:41.663 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2021-02-11 2021-01-04T11:01:43.28 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2020-11-02T15:14:44.243 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2020-10-13T12:06:03.64 1 Kazachstan - Akadémia štátnej správy Kazašskej republiky so sídlom v Astane Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=648 0001-01-01 2019-09-06T12:57:25.387 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2021-02-04 2020-09-04T10:34:54.35 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 2021-02-25 2020-09-03T15:25:44.363 1 KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korea Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation Program Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688 0001-01-01 2020-01-21T16:01:02.543 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 2021-02-09 2020-09-23T15:31:14.59 1 RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 2021-02-09 2020-10-13T11:14:51.423 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2020-09-03T16:13:04.993 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 2021-03-15 2021-01-21T12:06:38.153 1