Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2022-01-18T16:38:55.693 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2021-11-03T16:44:19.677 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 16. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2021-11-16T16:55:56.79 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 0001-01-01 2022-01-17T14:54:19.777 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2022-02-10 2021-08-26T09:32:02.893 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2022-02-10 2021-08-26T09:33:26.097 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 11. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 2022-01-25 2022-01-11T17:55:03.68 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 11. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 2022-01-25 2022-01-11T17:56:40.663 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2022-02-03 2021-08-26T09:45:24.547 1 NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 13. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2022-01-13T13:44:16.357 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2022-02-03 2021-08-26T09:46:14.877 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2022-02-03 2021-08-26T09:46:46.827 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2022-02-15 2021-08-26T16:30:00.46 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2022-02-15 2021-08-26T16:30:42.77 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2022-02-15 2021-08-26T16:31:33.6 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2022-02-15 2021-08-26T16:32:15.257 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2022-02-03 2021-08-26T09:50:02.61 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2022-02-03 2021-08-26T09:50:35.063 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2022-02-03 2021-08-26T09:54:00.527 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2021-09-07T17:03:30.73 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2022-02-03 2021-08-26T09:54:42.31 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2025-12-31 2021-06-11T11:55:10.227 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 10. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2021-09-10T15:48:09.257 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. decembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 2022-02-17 2021-12-10T09:49:18.06 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 25. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 2022-02-17 2021-08-25T11:51:06.957 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 25. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2022-02-17 2021-08-25T11:53:26.677 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2022-02-10 2022-01-18T12:27:36.25 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2022-02-10 2022-01-18T12:28:53.45 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2022-02-03 2021-08-12T11:57:26.46 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2022-02-03 2021-08-12T12:00:35.96 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 0001-01-01 2021-08-12T11:56:13.463 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2022-02-03 2021-08-12T12:02:04.597 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2022-02-03 2021-08-12T12:04:03.067 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2022-02-24 2022-01-12T16:38:24.337 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 0001-01-01 2022-01-12T16:36:10.447 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2022-02-24 2022-01-12T16:36:37.04 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 30. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2019-09-30T13:52:07.233 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2022-02-08 2021-08-26T16:18:08.447 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2022-02-08 2021-08-26T16:18:42.823 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2022-02-08 2021-08-26T16:19:39.983 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 2022-02-15 2022-01-10T14:16:49.17 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 2022-02-15 2022-01-10T14:17:12.64 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 2022-02-15 2022-01-10T14:17:46.05 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 2022-02-15 2022-01-10T14:18:47.313 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 10. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 2022-02-15 2022-01-10T14:19:11.373 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2019-01-08T19:10:48.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 14. októbra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 0001-01-01 2021-10-14T10:08:00.363 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2022-02-08 2022-01-17T11:16:26.047 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2021-08-12T13:53:07.68 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2022-02-08 2021-08-26T15:16:24.413 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2022-02-08 2021-08-26T15:17:23.287 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2021-08-12T13:55:49.697 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: 30. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 2022-02-24 2021-11-30T13:20:37.733 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2022-03-10 2021-08-18T16:17:40.297 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 2022-03-10 2021-08-12T11:47:05.087 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2022-03-10 2021-08-12T14:44:06.607 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2022-03-10 2021-08-12T14:46:29.573 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2022-02-08 2021-08-26T16:20:35.267 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2022-03-10 2021-08-12T16:42:21.01 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2022-03-10 2021-08-12T16:44:20.987 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2022-03-10 2021-08-12T16:54:06.213 1 RUSKO - štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 2022-01-28 2022-01-18T13:09:37.11 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 2022-01-28 2022-01-18T13:08:44.457 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2022-02-15 2021-08-26T16:32:45.46 1 RUSKO - štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 0001-01-01 2022-01-13T16:40:08.82 1 RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 2022-01-28 2022-01-18T13:08:06.097 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 0001-01-01 2022-01-13T17:23:43.883 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 0001-01-01 2022-01-13T17:25:32.867 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí - celé bakalárske štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 18. októbra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 2022-04-05 2021-10-18T12:26:25.133 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2021-09-07T17:04:19.573 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 28. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2021-09-28T15:38:15.957 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2022-02-03 2021-08-26T09:52:22.623 1 MEXIKO - 1-ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 10. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2021-09-10T16:24:40.12 1 MEXIKO - 2-ročné magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 10. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2021-09-10T16:24:10.23 1 MEXIKO - 3- alebo 4-ročné doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 10. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2021-09-10T16:23:36.153 1 MEXIKO - 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 10. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2021-09-10T16:23:02.56 1 MEXIKO - 1-12 mesačný výskumný pobyt počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 10. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2021-09-10T16:22:08.17 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny študijný pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 10. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2021-09-10T16:18:30.7 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 2022-02-03 2021-08-26T09:47:53.497 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. decembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 0001-01-01 2021-12-06T11:38:03.467 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2020-01-21T16:03:38.387 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2021-11-03T16:28:42.54 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2022-02-10 2021-08-26T09:39:46.783 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2021-11-03T16:38:17.02 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 28. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2021-09-28T16:23:16.73 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2022-02-03 2021-08-26T09:55:37.073 1 KÓREA - výskumný pobyt - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: 30. novembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 2022-02-24 2021-11-30T13:21:06.14 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. augusta 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 2022-02-08 2021-08-26T16:21:12.453 1 RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo Posledná aktualizácia ponuky: 13. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 0001-01-01 2022-01-13T17:26:46.31 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2021-09-07T17:05:01.277 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 0001-01-01 2021-09-07T17:05:40.667 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí - celé magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=745 2022-04-05 2021-09-07T09:30:45.693 1