Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 2. februára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2018-02-02T12:08:05.13 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 19. septembra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2017-09-19T10:55:28.537 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2017-10-03T08:50:05.523 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 0001-01-01 2018-07-12T08:07:05.077 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 23. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 0001-01-01 2018-04-23T17:04:59.943 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 23. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 0001-01-01 2018-04-23T17:05:37.49 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2017-10-27T16:05:02.523 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 27. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2017-10-27T16:06:40.68 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 0001-01-01 2018-03-08T17:25:51.86 1 NEMECKO - štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2018-07-12T07:54:33.203 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 0001-01-01 2018-03-08T17:26:09.613 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 0001-01-01 2018-03-08T17:28:05.88 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 0001-01-01 2018-04-04T17:09:52.01 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 4. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 0001-01-01 2018-04-04T17:10:32.273 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 4. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 0001-01-01 2018-04-04T17:10:52.837 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 4. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 0001-01-01 2018-04-04T17:11:16.103 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 16. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 0001-01-01 2018-03-16T09:32:57.96 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 16. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 0001-01-01 2018-03-16T09:33:28.38 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 0001-01-01 2018-03-08T17:31:00.21 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 23. januára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2018-01-23T10:19:46.86 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 0001-01-01 2018-03-08T17:30:45.943 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 15. decembra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2018-12-31 2017-12-15T10:07:55.78 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 5. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2018-03-05T14:36:26.05 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 0001-01-01 2018-04-05T14:35:31.977 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 0001-01-01 2018-04-05T14:36:08.68 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 0001-01-01 2018-04-05T14:36:43.603 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 0001-01-01 2018-04-20T13:26:23.467 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 0001-01-01 2018-03-07T13:39:17.08 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2019-03-07 2018-07-16T10:00:41.917 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2019-03-07 2018-07-16T10:01:26.84 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 29. januára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2018-12-31 2018-01-29T10:09:55.333 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2019-03-07 2018-07-16T10:02:10.06 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2019-03-07 2018-07-16T10:02:52.183 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 0001-01-01 2018-04-23T17:08:21.917 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 0001-01-01 2018-04-23T17:09:06.853 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 0001-01-01 2018-04-23T17:09:40.417 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 2. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2018-05-02T14:53:44.98 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 0001-01-01 2018-03-08T16:25:37.813 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 0001-01-01 2018-03-08T16:25:54.3 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 0001-01-01 2018-03-08T16:26:11.8 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. februára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 0001-01-01 2018-02-02T11:01:57.453 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. februára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 0001-01-01 2018-02-02T11:02:25.207 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 11. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 0001-01-01 2018-04-11T10:10:31.957 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 11. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 0001-01-01 2018-04-11T10:10:15.503 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 2. februára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 0001-01-01 2018-02-02T11:03:17.97 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 10. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2018-05-10T16:29:39.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 17. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 2019-12-31 2018-05-17T12:54:23.323 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 0001-01-01 2018-03-08T16:26:38.8 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2018-05-25T11:15:32.657 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 0001-01-01 2018-03-08T16:26:54.77 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 0001-01-01 2018-03-08T16:27:27.427 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2018-05-25T11:16:43.347 1 JAPONSKO - odborné nadstavbové štúdium - štipendium japonskej vlády - Monbukagakusho Specialized Training College Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164 0001-01-01 2018-05-25T11:17:09.8 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2018-05-07T09:59:53.753 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 0001-01-01 2018-05-07T09:55:14.747 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 0001-01-01 2018-05-07T09:55:54.547 1 BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175 0001-01-01 2018-05-07T09:56:32.217 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 0001-01-01 2018-05-04T09:07:30.37 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 0001-01-01 2018-03-16T16:09:47.157 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 0001-01-01 2018-03-08T16:28:33.41 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 0001-01-01 2018-05-07T09:56:51.11 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 0001-01-01 2018-05-07T09:57:09.733 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 0001-01-01 2018-05-07T09:57:27.267 1 RUSKO - štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 29. januára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 0001-01-01 2018-01-29T14:59:23.327 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 29. januára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 0001-01-01 2018-01-29T14:58:47.577 1 TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: 30. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215 0001-01-01 2018-04-30T10:47:11.983 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 4. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 0001-01-01 2018-04-04T17:11:36.853 1 RUSKO - štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 0001-01-01 2018-05-07T10:01:03.563 1 RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 29. januára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 0001-01-01 2018-01-29T14:58:12.67 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 29. januára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 0001-01-01 2018-01-29T15:00:16.75 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. februára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 0001-01-01 2018-02-13T11:21:48.27 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí Posledná aktualizácia ponuky: 24. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 0001-01-01 2018-04-24T14:34:36.553 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 23. januára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2018-01-23T10:20:44.313 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 16. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278 0001-01-01 2018-03-16T13:35:52.977 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení Posledná aktualizácia ponuky: 23. januára 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279 0001-01-01 2018-01-23T10:21:43.22 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov Posledná aktualizácia ponuky: 10. augusta 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280 0001-01-01 2017-08-10T10:27:22.857 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 29. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2018-04-29T20:04:14.193 1 MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 0001-01-01 2017-10-04T11:07:51.38 1 MEXIKO - ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 10. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 2018-08-20 2018-07-10T14:59:35.39 1 MEXIKO - celé magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 10. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 2018-08-20 2018-07-10T15:02:55.887 1 MEXIKO - celé doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 10. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 2018-08-20 2018-07-10T15:03:44.683 1 MEXIKO - 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 10. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 2018-08-20 2018-07-10T15:33:49.803 1 MEXIKO - 1-12 mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 10. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 2018-08-20 2018-07-10T15:05:08.39 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 10. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 2018-08-20 2018-07-10T15:06:01.573 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 0001-01-01 2018-03-08T17:28:17.503 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 22. júna 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2018-12-31 2018-06-22T15:21:33.907 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 8. augusta 2016 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2016-08-08T15:41:45.573 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 3. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2017-10-03T08:47:01.413 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 23. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 0001-01-01 2018-04-23T17:07:10.477 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 11. októbra 2017 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2017-10-11T13:37:52.813 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Projekty na podporu doktorátov pod dvojitým vedením Posledná aktualizácia ponuky: 16. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=643 0001-01-01 2018-03-16T13:36:25.697 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 27. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2018-04-27T14:51:54.79 1 Kazachstan - Akadémia štátnej správy Kazašskej republiky so sídlom v Astane Posledná aktualizácia ponuky: 16. apríla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=648 0001-01-01 2018-04-16T09:49:08.83 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: 16. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=652 0001-01-01 2018-03-16T13:36:55.323 1 ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 7. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670 0001-01-01 2018-03-07T13:39:35.533 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 0001-01-01 2018-03-08T17:30:16.24 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2018-05-07T10:00:29.487 1 KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korea Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation Program Posledná aktualizácia ponuky: 13. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688 0001-01-01 2018-03-13T13:29:14.073 1 NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou Posledná aktualizácia ponuky: 12. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692 0001-01-01 2018-07-12T08:13:34.183 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 0001-01-01 2018-03-08T16:28:50.63 1 RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 0001-01-01 2018-07-02T13:48:57.483 1