Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2022-05-25T13:41:16.12 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 2022-11-10 2022-08-05T15:26:04.753 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 11. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 2022-11-10 2022-08-11T11:12:13.5 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2022-11-29 2022-08-05T14:37:10.36 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2022-11-29 2022-08-05T14:38:27.623 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 11. januára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2022-01-11T17:55:03.68 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 25. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2022-04-25T11:22:07.13 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2022-11-29 2022-08-05T14:53:15.593 1 NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2022-08-12T15:31:15.693 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2022-11-29 2022-08-05T14:54:17.917 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2022-11-29 2022-08-05T14:55:16.51 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2022-11-29 2022-08-05T15:30:25.733 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2022-11-29 2022-08-05T15:31:18.217 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2022-11-29 2022-08-05T15:41:06.093 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2022-11-29 2022-08-05T15:41:48.56 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2022-11-29 2022-08-05T15:50:18.347 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2022-11-29 2022-08-05T15:50:51.203 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2022-11-29 2022-08-05T15:48:11.303 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 10. februára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2022-02-10T07:49:09.423 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2022-11-29 2022-08-05T15:48:54.597 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2025-12-31 2021-06-11T11:55:10.227 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 9. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2022-08-09T11:59:31.92 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 0001-01-01 2022-08-04T12:09:01.473 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 11. marca 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 0001-01-01 2022-03-11T12:14:16.75 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. marca 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 0001-01-01 2022-03-30T11:45:19.557 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2022-11-29 2022-08-12T13:42:36.4 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2022-11-29 2022-08-12T13:43:30.9 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2022-11-29 2022-08-12T13:46:00.37 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2022-11-29 2022-08-12T13:47:13.54 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2022-12-30 2022-08-12T13:48:04.96 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2022-11-29 2022-08-04T15:43:15.173 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2022-11-29 2022-08-04T15:44:46.983 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2022-11-29 2022-08-03T17:47:22.633 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2023-12-31 2022-08-03T17:43:07.887 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2022-11-29 2022-08-03T17:48:37.397 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2022-03-10T10:36:23.31 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2022-11-29 2022-08-05T15:44:31.84 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2022-11-29 2022-08-05T15:45:28.547 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2022-11-29 2022-08-05T15:46:13.253 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 2022-11-29 2022-08-05T15:09:52.1 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 2022-11-29 2022-08-05T15:11:00.163 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 2022-11-29 2022-08-05T15:11:48.96 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 2022-11-29 2022-08-05T15:12:53.803 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 2022-11-29 2022-08-05T15:13:23.55 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2019-01-08T19:10:48.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 14. októbra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 0001-01-01 2021-10-14T10:08:00.363 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2022-11-29 2022-08-12T13:37:50.26 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 31. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2022-05-31T12:02:15.983 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2022-11-29 2022-08-12T13:39:52.603 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2022-11-29 2022-08-12T13:40:21.307 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 31. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2022-05-31T12:02:30.547 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: 14. marca 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2022-03-14T12:47:54.7 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2022-11-29 2022-08-12T13:34:01.71 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 12. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 2022-11-29 2022-08-12T13:35:59.227 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2022-11-29 2022-08-05T14:58:59.637 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2022-11-29 2022-08-05T15:00:04.387 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2022-11-29 2022-08-05T15:23:34.907 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2022-11-29 2022-08-05T15:51:55.59 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2022-11-29 2022-08-05T15:52:40.747 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2022-11-29 2022-08-05T15:53:34.183 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2022-11-29 2022-08-05T15:43:01.42 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 25. mája 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2022-05-25T13:41:48.213 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2022-11-29 2022-08-05T15:47:15.74 1 MEXIKO - Magisterské štúdium (max. 24 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2022-07-02T08:48:06.74 1 MEXIKO - Doktorandské štúdium (max. 36 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2022-07-02T09:15:12.04 1 MEXIKO - Výskumné pobyty pre lekárske odbory a pododbory (max. 36 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2022-07-02T08:44:25.657 1 MEXIKO - Výskumné pobyty počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia (1 až 12 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2022-07-02T08:42:08.813 1 MEXIKO - Študentská mobilita počas bakalárskeho štúdia (max. 24 mesiacov) Posledná aktualizácia ponuky: 2. júla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2022-07-02T09:13:33.323 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 2022-11-29 2022-08-05T14:57:06.48 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2022-12-31 2022-08-05T14:40:15.777 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2020-01-21T16:03:38.387 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 2022-11-10 2022-08-05T15:27:21.973 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2022-11-29 2022-08-05T14:41:26.11 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 2022-11-10 2022-08-05T15:28:14.643 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2022-11-29 2022-08-05T15:49:28.74 1 KÓREA - výskumný pobyt - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: 23. februára 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2022-02-23T16:23:40.17 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 2022-11-29 2022-08-05T15:24:24.02 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 7. septembra 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2021-09-07T17:05:01.277 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 5. apríla 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 0001-01-01 2022-04-05T11:14:07.56 1