Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2021-06-11T11:16:50.753 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 22. februára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2021-02-22T11:49:46.063 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 11. mája 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2021-05-11T13:46:46.1 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 15. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 0001-01-01 2021-01-15T14:11:50.843 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 0001-01-01 2021-03-26T12:06:49.383 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 0001-01-01 2021-03-26T12:07:05.49 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 31. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2021-03-31T16:56:26.423 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 31. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2021-03-31T16:57:03.517 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 0001-01-01 2021-03-26T14:05:13.727 1 NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 30. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2021-03-30T13:17:19.433 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 0001-01-01 2021-03-26T14:05:30.867 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 0001-01-01 2021-03-26T14:06:46.883 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 0001-01-01 2021-03-17T14:43:46.59 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 0001-01-01 2021-03-17T14:42:17.9 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 0001-01-01 2021-03-17T14:42:36.37 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 0001-01-01 2021-03-17T14:42:56.09 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 0001-01-01 2021-03-26T12:10:23.6 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 0001-01-01 2021-03-26T12:00:16.557 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 0001-01-01 2021-03-26T12:18:21.66 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2021-06-11T11:29:58 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 0001-01-01 2021-03-26T12:19:54.863 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2025-12-31 2021-06-11T11:55:10.227 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2021-06-11T12:05:08.88 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 0001-01-01 2021-03-15T12:04:04.637 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 0001-01-01 2021-03-15T12:04:29.137 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 0001-01-01 2021-03-24T15:18:24.34 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 1. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 0001-01-01 2021-03-01T09:43:08.597 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 0001-01-01 2020-10-13T14:12:44.48 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 0001-01-01 2020-10-13T13:21:43.687 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 0001-01-01 2020-10-13T13:22:55.627 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2021-12-31 2020-10-13T13:24:11.173 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 0001-01-01 2020-10-13T13:25:00.813 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 13. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 0001-01-01 2020-10-13T13:27:56.863 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 0001-01-01 2020-09-03T15:23:30.55 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. mája 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 0001-01-01 2021-05-04T16:23:42.297 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 19. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 0001-01-01 2021-03-19T15:51:00.43 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 30. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2019-09-30T13:52:07.233 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 0001-01-01 2021-03-17T14:46:05.493 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 0001-01-01 2021-03-17T14:46:20.37 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 0001-01-01 2021-03-17T14:47:14.68 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 0001-01-01 2021-03-17T14:40:05.98 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 0001-01-01 2021-03-17T14:40:30.23 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 0001-01-01 2021-03-17T14:40:55.527 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 0001-01-01 2021-03-17T14:41:15.84 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 0001-01-01 2021-03-17T14:41:33.34 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2019-01-08T19:10:48.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 7. októbra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 0001-01-01 2020-10-07T13:37:30.62 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 0001-01-01 2021-03-17T14:44:14.98 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2021-05-07T15:53:20.143 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 0001-01-01 2021-03-17T14:44:29.963 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 0001-01-01 2021-03-17T14:44:46.98 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2021-05-07T15:52:47.143 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 18. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2021-03-18T13:22:24.507 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. apríla 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 0001-01-01 2021-04-06T15:56:44.367 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 0001-01-01 2021-03-16T15:49:29.38 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. apríla 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 0001-01-01 2021-04-06T15:56:06.57 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 15. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 0001-01-01 2021-03-15T15:57:44.937 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 0001-01-01 2020-09-23T15:30:37.057 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. apríla 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 0001-01-01 2021-04-06T15:57:17.883 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. apríla 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 0001-01-01 2021-04-06T15:57:47.43 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. apríla 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 0001-01-01 2021-04-06T15:58:46.383 1 RUSKO - štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 0001-01-01 2021-03-09T12:32:11.453 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 0001-01-01 2021-03-03T16:33:41.633 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 17. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 0001-01-01 2021-03-17T14:43:21.98 1 RUSKO - štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 0001-01-01 2021-03-04T18:23:36.067 1 RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 9. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 0001-01-01 2021-03-09T12:31:24.78 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 0001-01-01 2021-03-08T16:43:16.193 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 8. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 0001-01-01 2021-03-08T16:43:40.303 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí - celé bakalárske štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 14. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 0001-01-01 2021-06-14T12:26:47.58 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2021-06-11T13:55:25.143 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2021-05-07T16:14:08.01 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 24. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 0001-01-01 2021-03-24T16:03:18.297 1 MEXIKO - 1-ročný špecializačný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2021-03-10T10:51:29.387 1 MEXIKO - 2-ročné magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2021-03-10T10:52:11.653 1 MEXIKO - 3- alebo 4-ročné doktorandské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2021-03-10T10:52:36.433 1 MEXIKO - 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2021-03-10T10:57:40.183 1 MEXIKO - 1-12 mesačný výskumný pobyt počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2021-03-10T10:58:20.433 1 MEXIKO - semestrálny/trimestrálny študijný pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 10. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2021-03-10T11:12:42.133 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 0001-01-01 2021-03-26T14:07:01.447 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 4. januára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2021-12-31 2021-01-04T10:21:17.46 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 21. januára 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2020-01-21T16:03:38.387 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2020-11-02T15:12:41.663 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 0001-01-01 2021-03-26T12:06:19.897 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 2. novembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2020-11-02T15:14:44.243 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 7. mája 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2021-05-07T16:01:37.94 1 Kazachstan - Akadémia štátnej správy Kazašskej republiky so sídlom v Astane Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=648 0001-01-01 2019-09-06T12:57:25.387 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 26. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 0001-01-01 2021-03-26T12:18:40.567 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 19. februára 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2021-02-19T17:03:23.59 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 23. septembra 2020 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 0001-01-01 2020-09-23T15:31:14.59 1 RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo Posledná aktualizácia ponuky: 12. marca 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 0001-01-01 2021-03-12T15:17:32.863 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 14. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2021-06-14T13:43:38.323 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 14. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 0001-01-01 2021-06-14T13:43:48.717 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí - celé magisterské štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 14. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=745 0001-01-01 2021-06-14T12:27:23.97 1