Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 19. januára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2024-01-19T11:28:02.417 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 13. novembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2023-11-13T11:20:08.607 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 13. novembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2023-11-13T11:19:44.31 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 0001-01-01 2023-12-21T16:54:14.39 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 15. apríla 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 0001-01-01 2024-04-15T17:43:43.717 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: piatok 2. februára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2024-02-02T14:07:51.82 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 2. februára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2024-02-02T14:08:46.037 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 0001-01-01 2023-12-21T23:57:10.047 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 0001-01-01 2023-12-21T23:58:10.11 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 0001-01-01 2024-03-22T11:18:46.053 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 0001-01-01 2023-12-22T00:01:55.063 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: piatok 15. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 0001-01-01 2024-03-15T18:39:08.633 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 0001-01-01 2023-12-22T00:03:27.533 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 15. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 0001-01-01 2024-03-15T18:40:40.417 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 0001-01-01 2023-12-22T00:18:59.97 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 14. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 0001-01-01 2024-03-14T16:12:10.26 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: utorok 20. februára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 0001-01-01 2024-02-20T11:38:59.553 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 19. januára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2024-01-19T12:11:35.59 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 0001-01-01 2024-03-22T11:18:11.883 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. júna 2021 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2025-12-31 2021-06-11T11:55:10.227 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: piatok 19. januára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2024-01-19T12:17:05.667 1 BELGICKO - letná stáž didaktiky francúzskeho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 4. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 0001-01-01 2024-03-04T10:49:48.83 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 4. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 0001-01-01 2024-03-04T10:52:08.61 1 BELGICKO - letná stáž francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 4. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 0001-01-01 2024-03-04T10:50:58.017 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 16. februára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 0001-01-01 2024-02-16T15:34:56.42 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 11. augusta 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 0001-01-01 2023-08-11T22:32:15.27 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 14. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 0001-01-01 2024-03-14T16:08:38.777 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 0001-01-01 2023-12-21T23:50:03.517 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2024-12-31 2023-12-21T23:52:09.14 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 0001-01-01 2023-12-21T23:52:52.5 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 14. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 0001-01-01 2024-03-14T16:09:04.807 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 18. januára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 0001-01-01 2024-01-18T16:13:40.667 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: streda 20. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 0001-01-01 2024-03-20T18:22:05.367 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 14. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 0001-01-01 2024-03-14T16:09:46.667 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 25. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2023-09-25T11:15:06.577 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 0001-01-01 2024-03-22T14:36:22.303 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 19. februára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 0001-01-01 2024-02-19T06:55:23.42 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 0001-01-01 2024-03-22T14:36:58.273 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: utorok 23. januára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 0001-01-01 2024-01-23T17:09:09.013 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 15. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 0001-01-01 2024-03-15T18:36:46.073 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 15. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 0001-01-01 2024-03-15T18:37:16.93 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 15. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 0001-01-01 2024-03-15T18:38:23.79 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 15. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 0001-01-01 2024-03-15T18:51:16.777 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: utorok 7. novembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2023-11-07T11:03:47.537 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: streda 13. septembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 0001-01-01 2023-09-13T10:16:51.527 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 0001-01-01 2023-12-21T16:43:34.343 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 16. mája 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2024-05-16T11:35:27.46 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 0001-01-01 2023-12-21T16:44:25.987 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 0001-01-01 2024-03-22T14:37:31.337 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 16. mája 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2024-05-16T11:36:29.99 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: utorok 12. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 0001-01-01 2024-03-12T15:33:59.477 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 0001-01-01 2024-03-22T14:37:59.913 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 0001-01-01 2023-12-22T00:00:53.83 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 4. apríla 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 0001-01-01 2024-04-04T13:54:31.603 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 10. novembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 0001-01-01 2023-11-10T16:53:53.38 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 10. novembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 0001-01-01 2023-11-10T16:55:08.677 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 0001-01-01 2024-03-22T14:38:26.32 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 0001-01-01 2023-12-22T00:04:47.407 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: piatok 19. januára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2024-01-19T12:19:58.793 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 0001-01-01 2023-12-22T00:13:41.907 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 0001-01-01 2023-12-21T23:59:22.423 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody (v dĺžke 1-14 dní) Posledná aktualizácia ponuky: piatok 15. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2024-12-31 2024-03-15T11:41:34.04 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: piatok 19. augusta 2022 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2022-08-19T13:03:24.783 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 13. novembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2023-11-13T11:16:50.183 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 21. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 0001-01-01 2023-12-21T16:56:13.797 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády (Swiss Government Excellence Scholarship) Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 13. novembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2023-11-13T11:18:02.043 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: piatok 22. decembra 2023 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 0001-01-01 2023-12-22T00:24:56.47 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: štvrtok 4. apríla 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 0001-01-01 2024-04-04T13:54:06.977 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: piatok 19. januára 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2024-01-19T13:39:05.763 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: streda 10. apríla 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 0001-01-01 2024-04-10T10:26:21.723 1 Turecko - KATÍP - Turkish Communication Program for Public Officials and Academics - 8- mesačný štipendijný program pre zamestnancov štátnej správy, diplomatov, akademických a výskumných pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: pondelok 18. marca 2024 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=781 0001-01-01 2024-03-18T00:07:41.807 1