Saia Slovenska akademicka informacna agentura saia@saia.sk http://www.saia.sk sk-SK SAIA http://www.saia.sk/images/logo-1051.gif http://www.saia.sk RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Ernsta Macha Akcie pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40 0001-01-01 2019-09-18T09:50:21.317 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47 0001-01-01 2019-11-08T12:39:21.64 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na štúdium v oblasti umenia na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48 0001-01-01 2019-11-08T12:58:39.93 1 NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka Posledná aktualizácia ponuky: 21. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49 0001-01-01 2019-11-21T11:06:12.847 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55 2020-02-13 2019-09-03T17:19:46.937 1 ČESKO - štipendium na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 18. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56 2020-02-13 2019-11-18T10:35:57.387 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 4. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57 0001-01-01 2019-11-04T14:06:29.407 1 IZRAEL - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád na letný jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 4. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58 0001-01-01 2019-11-04T14:08:16.31 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63 2020-02-06 2019-09-03T17:22:08.827 1 NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín Posledná aktualizácia ponuky: 12. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64 0001-01-01 2019-11-12T15:49:56.733 1 CHORVÁTSKO - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70 2020-02-06 2019-09-03T17:22:45.767 1 CHORVÁTSKO - štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71 2020-02-06 2019-09-03T17:23:16.327 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 30. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72 2020-02-18 2019-10-30T11:33:37.717 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na jazykový kurz v lete Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73 2020-02-18 2019-11-08T08:50:22.37 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 30. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75 2020-02-18 2019-10-30T11:25:58.36 1 POĽSKO - štipendium na základe bilaterálnych dohôd vlád na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov Posledná aktualizácia ponuky: 2. decembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76 2020-02-18 2019-12-02T14:15:01.273 1 SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 20. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77 2020-02-06 2019-11-20T17:00:33.233 1 SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd vlád Posledná aktualizácia ponuky: 21. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78 2020-02-06 2019-11-21T09:54:59.083 1 SRBSKO - študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov a doktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79 2020-02-06 2019-09-03T17:27:07.53 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Výskumné štipendium pre postdoktorandov Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80 0001-01-01 2019-09-18T10:28:03.307 1 SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81 2020-02-06 2019-09-03T17:27:39.03 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) Posledná aktualizácia ponuky: 3. júla 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82 2019-12-31 2019-07-03T09:49:09.157 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku Posledná aktualizácia ponuky: 3. júla 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84 0001-01-01 2019-07-03T09:50:14.127 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88 2020-02-20 2019-09-18T11:32:54.387 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89 2020-02-20 2019-09-18T11:34:33.92 1 BELGICKO - letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov - štipendium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 5. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90 2020-02-20 2019-09-05T15:46:07.113 1 ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96 2020-02-11 2019-09-06T13:14:41.287 1 ČÍNA - ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98 2020-02-11 2019-09-06T13:15:13.867 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 22. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101 2020-02-06 2019-10-22T14:20:58.517 1 EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 22. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103 2020-02-06 2019-10-22T14:23:36.173 1 EGYPT - krátkodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105 2020-12-31 2019-09-06T13:24:21.88 1 EGYPT - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 22. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108 2020-02-06 2019-10-22T14:23:55.533 1 EGYPT - kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 22. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110 2020-02-06 2019-10-22T14:19:10.377 1 GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112 2020-02-27 2019-09-06T13:30:21.393 1 GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 11. decembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113 2020-12-31 2019-12-11T16:09:32.64 1 GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114 2020-02-27 2019-09-06T13:39:38.297 1 CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy Posledná aktualizácia ponuky: 30. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115 0001-01-01 2019-09-30T13:52:07.233 1 RUMUNSKO - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116 2020-02-06 2019-08-30T12:18:51.373 1 RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117 2020-02-06 2019-11-06T09:49:47.567 1 RUMUNSKO - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118 2020-02-06 2019-08-30T12:20:48.687 1 MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127 2019-12-17 2019-10-30T09:23:43.157 1 MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný doktorandský pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128 2019-12-17 2019-10-30T08:42:01.837 1 MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131 2019-12-17 2019-10-30T09:26:14.5 1 MAĎARSKO - 5- až 20-dňový krátkodobý výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133 2019-12-17 2019-10-30T09:33:51.827 1 MAĎARSKO - letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 25. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134 2019-12-17 2019-11-25T13:57:04.22 1 INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146 0001-01-01 2019-01-08T19:10:48.817 1 INDIA - odborné kurzy - štipendium ITEC Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147 2020-12-31 2019-09-06T13:42:32.83 1 BULHARSKO - Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151 2020-02-06 2019-08-30T12:22:04.077 1 JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152 0001-01-01 2019-09-06T13:55:49.81 1 BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156 2020-02-06 2019-08-30T12:22:41.747 1 BULHARSKO - štipendium na letný kurz bulharského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161 2020-02-06 2019-08-30T12:23:15.043 1 JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student Program Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163 0001-01-01 2019-09-06T14:02:28.01 1 KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168 2020-02-27 2019-09-06T12:38:55.297 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170 2020-03-12 2019-09-06T10:34:14.993 1 BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174 2020-03-12 2019-09-06T10:34:35.883 1 BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175 2020-03-12 2019-09-06T10:35:20.93 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178 2020-03-12 2019-09-06T13:01:28.15 1 KAZACHSTAN - štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180 2020-03-12 2019-09-06T13:01:09.73 1 MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187 2020-02-06 2019-08-30T12:04:18.877 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201 2020-03-12 2019-09-06T10:37:02.057 1 UKRAJINA - štipendium na 1- až 10- mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204 2020-03-12 2019-09-06T10:38:01.743 1 UKRAJINA - štipendium na seminár ukrajinského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205 2020-03-12 2019-09-06T10:44:00.383 1 RUSKO - štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206 2020-02-06 2019-09-06T09:13:59.263 1 RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207 2020-02-06 2019-09-06T09:15:11.98 1 TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov Posledná aktualizácia ponuky: 31. mája 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215 0001-01-01 2019-05-31T11:07:28.757 1 POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 30. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222 2020-02-18 2019-10-30T11:17:26.083 1 RUSKO - štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224 2020-02-06 2019-09-06T09:15:34.387 1 RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225 2020-02-06 2019-09-06T09:15:59.48 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 16. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228 2020-02-06 2019-10-16T08:38:57.437 1 RUSKO - štipendium na celé magisterské štúdium na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229 2020-02-06 2019-09-06T10:30:42.37 1 RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231 2020-04-28 2019-09-06T13:07:14.4 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantov Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277 0001-01-01 2019-09-18T10:34:48.26 1 RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 12. decembra 2018 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=328 0001-01-01 2018-12-12T12:54:33.47 1 SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333 2020-02-06 2019-09-03T17:25:08.593 1 MEXIKO - špecializačný 1-ročný pobyt Posledná aktualizácia ponuky: 13. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334 0001-01-01 2019-09-13T08:53:44.027 1 MEXIKO - magisterské 2-ročné štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 13. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336 0001-01-01 2019-09-13T08:27:06.703 1 MEXIKO - doktorandské 3- alebo 4-ročné štúdium Posledná aktualizácia ponuky: 13. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337 0001-01-01 2019-09-13T08:35:56.263 1 MEXIKO - špecializačný 3-ročný pobyt v oblasti medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 13. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338 0001-01-01 2019-09-13T08:38:56.887 1 MEXIKO - výskumný 1-12 mesačný pobyt počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 13. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339 0001-01-01 2019-09-13T08:40:59.42 1 MEXIKO - študijný semestrálny/trimestrálny pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia Posledná aktualizácia ponuky: 13. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340 0001-01-01 2019-09-13T08:42:27.2 1 CHORVÁTSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378 2020-02-06 2019-09-03T17:23:47.937 1 ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 20. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380 2019-12-31 2019-11-20T12:19:05.727 1 INDIA - štipendium na štúdium tradičného indického tanca a hudby Posledná aktualizácia ponuky: 8. januára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=390 0001-01-01 2019-01-08T19:12:01.66 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na doktorandské štúdium na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414 0001-01-01 2019-11-08T12:59:31.743 1 ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt pre doktorandov na základe bilaterálnej dohody vlád Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467 2020-02-13 2019-09-03T17:20:57.517 1 ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS na výskumný pobyt pre doktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 8. novembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469 0001-01-01 2019-11-08T13:00:36.29 1 RUSKO - štipendium na celé doktorandské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF Posledná aktualizácia ponuky: 27. augusta 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646 0001-01-01 2019-08-27T14:55:04.467 1 Kazachstan - Akadémia štátnej správy Kazašskej republiky so sídlom v Astane Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=648 0001-01-01 2019-09-06T12:57:25.387 1 ČÍNA - študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670 2020-02-11 2019-09-06T13:15:33.883 1 SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 3. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678 2020-02-06 2019-09-03T17:28:11.357 1 KÓREA - výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády Posledná aktualizácia ponuky: 6. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683 0001-01-01 2019-09-06T12:42:11.217 1 KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium - KAIST (Korea Advanced Institute of Science and technology)- Embassy Recommendation Program Posledná aktualizácia ponuky: 13. februára 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688 0001-01-01 2019-02-13T13:42:34.61 1 NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou Posledná aktualizácia ponuky: 17. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692 0001-01-01 2019-10-17T09:29:08.753 1 MOLDAVSKO - štipendium na 5- až 10- mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohody Posledná aktualizácia ponuky: 30. augusta 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694 2020-02-06 2019-08-30T12:05:22.987 1 RUSKO - štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo Posledná aktualizácia ponuky: 24. októbra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696 2020-02-06 2019-10-24T13:35:33.317 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Cielená projektová podpora Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719 0001-01-01 2019-09-18T11:33:24.217 1 RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie Posledná aktualizácia ponuky: 18. septembra 2019 Štipendium SAIA SAIA ../Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720 0001-01-01 2019-09-18T11:43:35.713 1